dalamaq

dalamaq
f.
1. Ətə toxunub gicitmək, yandırmaq. Gicitkən əlimi daladı. Yun corab ayağımı dalayır. – Atanın üzündəki neştər kimi tüklər balacanın üzünü daladığı üçün yuxudan ayıldı. Ə. Vəl..
2. Qapmaq, dişləmək (quduz heyvanlar haqqında). Quduz canavar kimi dalamaq. – Qurdumuz quduzdur, dalar; Şahinimiz durna ovlar. «Koroğlu». Bir qaydadır, qaçaq-quldur otlaqları talayır; Quduz itlər ötüb-keçən yolçuları dalayır. O. S..
3. Sancmaq. Taxtabiti dalayır.
4. məc. Acı söz söyləmək, sancmaq, acıtmaq (bəzən «qudurmuş it kimi» sözləri ilə). <Hacı Fərəc:> Sən bilmirsən, Güldəstə, o arvad qudurmuş it kimi məni dalayır. N. V..
◊ Yan-yörəsini dalamaq – hamını sancmaq, acılamaq, söymək, təhqir etmək. <Mollabacı Hürzada:> Paxıllıqdan qudurmuş itə dönüb yan-yörəni dalayırsan. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dalama — «Dalamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalanmaq — «Dalamaq»dan məch. Ətim dalandı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dişləmək — f. 1. Dişləri arasında sıxmaq, dişlərini batırmaq. Cavan ana öz körpəsinin toppuş ayaqlarını birdən dişləyir, uşaq qıdıqlanıb gülürdü. . S. R.. 2. Dişləri ilə sıxıb qopartmaq, kəsmək. Armudu dişləmək. Çörəkdən bir tikə dişləmək. – Ağ almanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yandırmaq — f. 1. Yanmağına səbəb olmaq; alışdırmaq. Lampanı yandırmaq. Kibrit yandırmaq. İşığı yandırmaq. Fənər yandırmaq. – <Xudayar bəy:> Zəhmət olmasa, bir ispiçkə çək, bu qovu yandırım. C. M.. Əhməd aralıq peçini yandırdı. M. C.. // Məc. mənada.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”